De Commissies

Om alle activiteiten rondom het jubileumjaar tot een succes te maken zijn er verschillende commissies opgericht, die centraal worden aangestuurd door overkoepelend voorzitter Marieke Kruize. De commissies zijn verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van hun deel van het eeuwfeest in 2012. De commissies zullen in de loop van de tijd worden uitgebreid met extra leden voor de praktische invulling van de actviteiten. Hieronder een overzicht van alle commissies, hun activiteiten en hun leden.

Wil je je graag meedenken en mee-organiseren met één van de commissies? Meld je dan bij de voorzitter van de betreffende commissie!

Feestcommissie

Deze commissie verzorgt de festiviteiten tijdens het eeuwfeest in 2012. De feestcommissie regelt bijvoorbeeld incentives en andere sportieve activiteiten op de jeugddag, de invulling van de feestavond en de artiesten die op deze avond gaan optreden, de reünie voor (oud-) leden en de officiële receptie.
Voorzitter: Marco Groothuijse (m.groothuijse@bergland.eu)
Leden: Roy van Driel, Hans Cornelissen, Riet Hendriks, Susanne van Rooijen

Voetbalcommissie

De voetbalcommissie is verantwoordelijk voor de invulling van de sportieve activiteiten in het jubileumjaar en -weekend. Zo regelt de commissie de jubileumwedstrijd van het 1e elftal tegen een gastelftal, en een toernooi voor de BVC12-jeugd tijdens het jubileumweekend.
Voorzitter: Harm Kamps (h.kamps7@chello.nl)
Leden: Johan Verploegen

Jubileumboekcommissie

Speciaal voor het 100-jarig bestaan zal er een jubileumboek verschijnen met de geschiedenis van BVC'12. Deze commissie zorgt voor de invulling en de lay-out van het boek.
Voorzitter: Henk Verploegen (a.verploegen@planet.nl)
Leden: Albert de Witt

PR-commissie

De PR-commissie zorgt voor publiciteit en communicatie rondom het eeuwfeest, bijvoorbeeld via de speciale jubileumwebsite, berichten in de Sportkompas en verschillende kranten en tijdschriften, posters etc.
Voorzitter: Marieke Kruize (mariekekruize@hotmail.com)
Leden: Dion Awater, Kaz Alting

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie probeert zoveel mogelijk financiële ondersteuning door sponsoren voor de jubileumactiviteiten te vinden. Het gaat daarbij om zoveel lokale als nationale/internationale sponsoren voor bijvoorbeeld artiesten tijdens de feestavond, voetbalincentives maar ook de nieuwe kleding voor de elftallen en de wedstrijdballen.
Voorzitter: Ben Geutjes (06-13792135 )
Leden: Ben Kregting, Michael Kregting

Eeuwfeest: 17 – 20 mei 2012

Datum is verstreken
Wilt u erbij zijn? Meld u nu aan!

Laatste nieuws

Al meer dan 100 leden van de Club van 100!
Er hebben zich inmiddels al meer dan 100 enthousiaste BVC'12-fans, spelers, (oud-)bestuursleden, bedrijven en anderen aangemeld bij de Club van 100! Klik hier voor een overzicht van alle leden.

Meer informatie

BVC'12
Deze website is onderdeel van voetbalvereniging BVC'12. Voor meer informatie over de voetbalclub verwijzen wij je door naar de website van BVC'12: www.bvc12.nl.